CATERING-VÝZDOBA

nasvietenie-nazvučenie-nazvučenie

výzdba - nasvietenie - nazvučenie : Kultúrne podujatie v KD Hajná Nová Ves

https://www.facebook.com/pages/Starej%C5%A1%C3%AD-DJ-Roman-%C5%A0tevanka/528306810600966?ref=hl